Przemyski Portal Gospodarczy

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Finanse i rachunkowość
 • Instytucje i urzędy

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została wpisana do KRS w dniu 20.08.2004 r. PARR S.A. jest zaliczana do grupy instytucji wspierających biznes, które są określane jako Organizacje Wsparcia Biznesu (OWB). Klasyfikacja taka wynika m.in. ze statutu spółki, zgodnie z którym celem działania PARR S.A. jest m.in.:

- wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Przemyśla i regionu przemyskiego,
- inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,
- inicjowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,
- podejmowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

PARR S.A. prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu, w szczególności miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.
Agencja realizuje swoje zadania statutowe w dużej mierze poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.
Wartość pozyskanych przez PARR S.A. środków na realizację różnych projektów (w latach 2004-2021) to blisko 48 mln zł. Realizowane projekty dotyczyły m.in. pomocy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, organizacji szkoleń zawodowych dla osób pracujących, bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy, organizacji staży a także promocji potencjału turystycznego miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.
Oferowane przez PARR S.A. usługi skierowane są do przedsiębiorców, osób indywidualnych, w szczególności zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
W ramach realizowanych projektów, w latach 2004-2019 PARR S.A. udzieliła 502 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na łączną kwotę wynoszącą blisko 22 mln zł. Przy wsparciu Agencji powstało także 6 spółdzielni socjalnych, które dały pracę 36 osobom bezrobotnym.
Agencja aktywnie wspomaga również lokalne samorządy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Przygotowuje dla nich zarówno wnioski o dofinansowanie, jak również studia wykonalności inwestycji, których posiadanie jest niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie na realizację projektów infrastrukturalnych.
Oferta odpłatnych usług oferowanych przez PARR S.A. obejmuje:

- Usługi związane z pozyskiwaniem finansowania dla przedsiębiorstw (przygotowywanie wniosków o dotacje, rozliczanie projektów unijnych, przygotowywanie wniosków o pożyczki oraz biznes planów)
- Usługi księgowe (biuro rachunkowe)
- Organizację szkoleń
- Wynajem lokali na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wynajem krótkoterminowy (usługa „Twoje biuro” i usługa „Biuro na godziny”)
- Wynajem sali szkoleniowej
- Usługi związane z pozyskiwaniem finansowania dla samorządów, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (m.in. przygotowywanie wniosków o dotacje, studiów wykonalności).

Siedziba Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. znajduje się w Przemyślu przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1, w budynku, który jest własnością PARR S.A.

W latach 2012-2014, dzięki realizacji projektu pt. „Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, budynek PARR S.A. został w całości zmodernizowany. Budynek, w którym mieści się siedziba PARR S.A. jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada m.in. windę, dzięki której można dotrzeć na wszystkie kondygnacje) oraz wyposażony jest w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. Bezpośrednio przy budynku znajduje się bezpłatny wewnętrzny parking.

Dane kontaktowe

 • Adres:
  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ulica Księdza Piotra Skargi 7/1
  37-700 Przemyśl Przemyśl

 • Email: info@parr.pl

 • Telefon: (+48 16) 633 63 88

 • www: https://parr.pl/o-nas

 • NIP: 7952328237

 

Projekt „Razem zmieniamy Przemyśl” finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter, otrzymasz najnowsze informacje i bądź z nami